Поверителност


Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени и злонамерени действия, разпространяване на вируси и друг зловреден софтуер,  да извършват действия, нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.

Бутик мартенички гарантира, че данните, въведени от Вас - Лична идентификационна информация - e-mail , заявки и съобщения се използват само според предназначението им - по-удобно и бързо пазаруване в магазина и са строго конфиденциални.

При никакви условия данните на потребителите на Бутик мартенички не се предоставят на трети лица.